واگذاری سگ و گربه
واگذاری سگ و گربه

تعریف واگذاری :

دوستان عزیز واگذاری به معنای سپردن چیزی به شخص دیگری است.

و اگر بخواهیم در یک جمله ساده مفهوم واگذاری حیوانات را بگوییم، به معنای به سرپرستی گرفتن آنها از شخصی است که دیگر توانایی نگهداری از آن حیوان را ندارد و قصد دارد سرپرستی پت خودش را به کسی بسپارد که حداقل مانند خودش “یا بهتر” بتواند از آن حیوان مراقبت کند.

درواقع شخص واگذار کننده بدلیل علاقه‌ای که به حیوان خانگی خودش دارد و آینده و نحوه مراقبت از آن حیوان برایش مهم است نمی‌خواهد که آن حیوان را به هرکسی بفروشد و قصد دارد که آن را به خانواده مطمئنی تحویل دهد.

حال باید این را افزود که حیواناتی مانند سگ، اسباب بازی نیستند که آن‌ها را بخرید و یا بفروشید. اگر علاقه دارید که سگ داشته باشید و می‌توانید مسئولیت این حیوان دوست داشتنی را قبول کنید، بهتر است که یکی از آن‌ها را به سرپرستی قبول کنید. به این‌گونه که شما به جای این که یک سگ پرورش یافته را بخرید، بهتر است که مسئولیت یکی از سگ‌هایی که سرپرستی ندارند، را قبول کنید.